Regulaminy promocji

 

Regulamin promocji „GREEN WEEKEND dostawa ADR -50%”


§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Grudniowa dostawa ADR -50%” jest Reflex Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, kod pocztowy 91-113, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000958407 , NIP: 8270005974, REGON: 730008887 , będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.alkipower.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.alkipower.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§2

Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 07.12.2023r. godz. 00:00:00 do 28.12.2023r. do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
  1. sklep internetowy www.sklep.alkipower.pl 
 3. Promocja polega na obniżonej cenie wysyłki kurierskiej ADR o 50% od kwoty dostawy brutto. Kwota dostawy zależna jest od gabarytów i wagi przesyłki.
 4. Promocją objęte są wszystkie produkty oferowane przez Organizatora w cenach bazowych i promocyjnych oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, w zakładce: https://sklep.alkipower.pl/pl/c/PRODUKTY/18 
 5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją GREEN WEEKEND dostawa ADR -50% za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.alkipower.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, które dostępne będą w sklepie internetowym  www.sklep.alkipower.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, musi on sam zaznaczyć opcję dostawy objętą Promocją oznaczoną jako ‘PROMOCYJNA dostawa kurierska ADR -50%’ oraz złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Potwierdzam zakup” w sklepie internetowym  www.sklep.alkipower.pl
 6. Z Promocji może skorzystać każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupów produktów objętych Promocją.
 7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.alkipower.pl 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.alkipower.pl 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.alkipower.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin promocji „Grudniowa promocja -10% na wszystkie produkty”


§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Grudniowa promocja -10% na wszystkie produkty” jest Reflex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, kod pocztowy 91-113, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000958407 , NIP: 8270005974, REGON: 730008887 , będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.alkipower.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.alkipower.pl.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§2

Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 07.12.2023r. godz. 00:00:00 do 28.12.2023r. do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
  1. sklep internetowy www.sklep.alkipower.pl 
 3. Promocja polega na obniżce procentowej wszystkich produktów o 10% od ceny bazowej brutto.
 4. Promocją objęte są wszystkie produkty oferowane przez Organizatora w cenach bazowych oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, w zakładce: https://sklep.alkipower.pl/pl/c/PRODUKTY/18 
 5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją -10% na wszystkie produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.alkipower.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte Promocją, które dostępne będą w sklepie internetowym www.sklep.alkipower.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Potwierdzam zakup” w sklepie internetowym www.sklep.alkipower.pl.
 6. Z Promocji może skorzystać każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupów produktów objętych Promocją.
 7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu.
 8. Promocja łączy się z innymi promocjami.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.sklep.alkipower.pl 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.alkipower.pl 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  www.sklep.alkipower.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl